Disgyblion

Cliciwch ar y pennawd i ddarllen y gwybodaeth os gwelwch yn dda

Cliciwch yma i weld y Llawlyfr CA4

amserlen
logo 5 x 60
Amserlen Allgyrsiol - cliciwch yma

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

Amserlen Adolygu Blwyddyn 11, Haf 2018

Dyma amserlen adolygu blwyddyn 11 ar ôl hanner tymor. Os nad oes arholiad neu wers adolygu dylai bod y disgyblion yn eu gwersi arferol - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------

Cyflwyniad TGAU Mathemateg noson gwybodaeth 2017 - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------

Arholiadau TGAU Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni a Disgyblion 2017/2018 - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------

CBAC LOGO Arholiadau Allanol CBAC - cliciwch yma

 

Canllawiau Arholiadau i Ddisgyblion a Rhieni

Tymor yr Haf 2018 - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------

Consortiwm Addysg Ôl-16 - cliciwch yma

Cliciwch yma am Peirianneg L1 14-16

Cliciwch yma am Cefn Gwlad a’r Amgylchedd L2 14-16

Cliciwch yma am Gofal Anifeiliaid L2 14-16

Cliciwch yma am Adeiladwaith L1 2017-19

Cliciwch yma am Celfyddydau Perfformio L2 2017-19

Cliciwch yma am Codio Gwefan L2 2017-19

Cliciwch yma am Gwasanaethau Cyhoeddus L2 2017-19

Cliciwch yma am Peirianneg L2 Dyfarniad 2017-19

Cliciwch yma am Peirianneg L2 Tystysgrif 2017-19

Cliciwch yma am Peirianneg Fodurol L1 2017-19

Cliciwch yma am Technoleg Cerbydol L2 2017-19

Cliciwch yma am Technoleg Cerdd L2 2017-18

Cliciwch yma am Teithio a Thwristiaeth L2 2017-19

Cliciwch yma am Trin Gwallt a Harddwch L1 2017-19

Prosbectws Cyrsiau Partneriaeth Ol-16 (Arfon ac Ynys Môn)


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i weld y llawlyfr 16-19

 

Adnoddau Adolygu


Amserlen arholiadau allanol - cliciwch yma

Sgiliau adolygu - cliciwch yma

Canllawiau arholiadau - cliciwch yma

 

Amserlen Adolygu


Amserlen adolygu ac Arholiadau TGAU - Wythnos 1 (Mai 15-19) - cliciwch yma

Amserlen adolygu ac Arholiadau TGAU - Wythnos 2 (Mai 22-26) - cliciwch yma

Amserlen adolygu ac Arholiadau TGAU - Wythnos 3 (Mehefin 5-9) - cliciwch yma

amserlen
BAC - cliciwch yma


----------------------------------------------------------------------------------------

 

rhwydwaith seren

 

Rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol yw Seren a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle mewn prifysgolion blaenllaw.

logo facebook www.facebook.com/serennetwork
   
logo twitter @Seren_Network / #serennetwork
   
logo instagram @serennetwork / #serennetwork
   

 

Rhestr Darllen CA3 - cliciwch yma

Rhestr Darllen CA4 a 5 - cliciwch yma

Tasgau Ymestynnol

Tasgau Tu Hwnt i'r Ystafell Ddosbarth - cliciwch yma

Gwefan Mathswatch - cliciwch yma

Gwefan GCSE Pod - cliciwch yma

 

Tasgau Ymestynnol

Tasgau Tu Hwnt i'r Ystafell Ddosbarth - cliciwch yma

Gwefan Mathswatch - cliciwch yma

Gwefan GCSE Pod - cliciwch yma

 

Safle Moodle Ysgol Syr Hugh Owen - cliciwch yma

HWB


hwb

Hwb + - cliciwch yma

 

Fe DDYWEDOCH chi ...
Fe WNAETHON ni ...
poster a
poster fe wnaethon ni a
   
poster b
poster b
   
poster c
poster c
   
'Mae'r Daith Gwella'n Parhau'