Governors

Please click on the heading to view the information

To view the secure site - click here

YSGOL SYR HUGH OWEN GOVERNING BODY 2018-2019

NAME JOB/RESPONSIBILITY
(Welsh Only)
REPRESENTATION (Welsh Only) PERIOD ENDED STATUS (GOVERNOR SPECIFIED)
Rhian Parry Jones   Pennaeth Mewn Gofal --  
Dafydd Morris Cadeirydd / Iechyd a Diogelwch Rhieni 31/08/2020  
Rhian Mair Is-Gadeirydd Rhieni 31/08/2020  
Glyn Owen MBE   AALl 31/08/2020  
Cynghorydd Gareth Griffith   AALl 31/08/2020  
Ceri Jarvis   AALl 31/08/2022  
Cynghorydd Ioan Thomas   AALl 31/08/2021  
Cynghorydd Cai Larsen   AALl 31/08/2021  
Tim Davies-Hughes   Cymunedol 31/08/2022  
Sian Peris Owen   Cymunedol 31/08/2019  
Elin Evans   Cymunedol 31/08/2020  
Mererid Mair Williams Cydraddoldeb Cymunedol 31/08/2020  
Ann Hopcyn   Cymunedol 31/08/2020  
Margaret Williams Roberts Amddiffyn Plant Rhieni 31/08/2019  
Meleri  Griffiths   Rhieni 31/06/2022  
Bethan Mair Williams ADY Rhieni 31/08/2021  
Rowena Hughes-Jones   Rhieni 31/08/2020  
Gwion T Davies   Athrawon 31/08/2022  
Elin Jones   Athrawon 31/08/2021  
Joan Edwards   Staff Ategol 31/08/2022  
Rhian W Pritchard   Disgyblion --  
Rhys Ll Ellis
  Disgyblion --  
Michelle Lovell
  Clerc --  

 

The Governors may be contacted via the Clerk, Michell Lovell, at the school.
Tel: 01286 673076 or by email: rheolwbusnes@syrhughowen.gwynedd.sch.uk

Mr Garem Jackson
Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd
Adran Addysg
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd, LL55 1SH
01286 679089

Mrs Mai Bere
Swyddog Gwella Ansawdd Addysg Cynorthwyol Adran Addysg
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd, LL55 1SH
01286 679888

 

Polisi Diogelu Data - cliciwch yma (Welsh only available)