Staff

Please click on the heading to view the information

SENIOR MANAGEMENT TEAM  
   
Mrs Rhian Parry Jones
Headmaster (Temporary)
Mrs Carol A Jones Deputy Headmaster
Mr Gareth Evans
Assistant Headteacher / Head of RE
Mrs Beti Rhys
Assistant Headteacher
Mr Sion W. Jones Assistant Headteacher
Sioned Glyn
Assistant Headteacher
Delyth Buse
Assistant Headteacher
Dr Huw D. Williams Assistant Headteacher

 

DEPARTMENT HEADS  
   
Lisa Hagen Welsh
Sara Maynard English
Delyth Buse Mathematics
Dr Huw D Williams The Science Faculty
Bryn Williams Physical Education
Gareth Evans Religious Education
Sioned Glyn Art
Beti Rhys Music
Eira Thomas Geography
Carys Jones French
Sion W Jones History
Duncan Jones Information Technology
Richard Farrer Information Technology – CA3
Duncan Jones Information Technology – CA4

 

YEAR LEADERS AND DEPUTY YEAR LEADERS
   
Llinos Williams Year 7
Ellen Jones  
   
Sioned Glyn Years 8 and 9
Delyth E. Hughes  
   
Alun Ellis Years 10 and 11
Elen Thomas Davies  
   
Lindsay Marchant Years12 and 13
Trystan Thomas  

 

(Welsh only)

ADRAN
AELOD      
CYFRIFOLDEB  
     
Y Gymraeg      
Mrs Lisa Owain Hagan Pennaeth Adran
Mrs Catrin Elin Owen  
Mrs Mererid Llwyd  
Miss Enfys Roberts Hefyd yn dysgu Dyniaethau
  Mrs Ffion Eleri Jones  
  Miss Sian M Jones  
   
Saesneg       Ms Sara Maynard Pennaeth Adran
Miss Lindsay Shân Marchant Arweinydd Blwyddyn 12/13
Mrs Gwenda Wareham  
Miss Jennifer Jones  
Miss Ceri James Evans  
     
Ffraneg    
Mrs Carys Jones Pennaeth Adran
  Miss Bethan Sleep  
   
Hanes  
Mr Sion Wyn Jones Pennaeth Adran / Swyddog Arholiadau
  Mr Sion Illtud Owen  
     
     
     
Daearyddiaeth   Mrs Eira Thomas Pennaeth Adran
     
     
Dyniaethau Mr Gareth Evans Pennaeth Adran
  Mrs Rebecca Ball  
     
Busnes a Ecenomeg / Gwasanaethau Cyhoeddus Mr Ted Stephen Pennaeth Adran / Cyrsiau Partneriaethol
     
Cerdd   Mrs Beti Rhys Pennaeth Adran
  Miss Delyth Hughes  
     
Mathemateg   Miss Delyth Buse Pennaeth Adran
  Mr Ian Hughes    
  Mrs Lisa Maxwell Morris  
  Miss Nia Evans  
  Miss Rebecca Lois Roberts  
  Mr Cynan Glyn  
     
Gwyddoniaeth   Dr. Huw Davies Williams  Pennaeth Gwyddoniaeth
  Mr Trystan Thomas Pennaeth Cemeg
  Mr Dylan Huw Jones  Pennaeth Bioleg
  Mr Llion Francis Pennaeth Ffiseg
  Mr Alun Ellis Pennaeth Blwyddyn 11, Pennaeth Seicoleg
  Mrs Anwen Puw  
  Miss Elen Thomas Davies  
  Mrs Emma Le Bon Thomas  
  Mr Elidyr Glyn  
     
Technoleg   Miss Caryl Edwards  
  Miss Gwenan Owen Arweinydd Cyrsiau Gwasanaethol
  Mrs Ellen Jones Dirprwy Arweinydd Bl 6/7
     
Technoleg Gwybodaeth   Mr Duncan E Jones Pennaeth Adran CA4
Mr Richard Farrar Pennaeth Adran CA3
     
Celf   Mrs Sioned Glyn Pennaeth Adran
  Mrs Karen Roberts  
  Miss Ceri Griffith  
     
Addysg Arbennig   Mrs Lora Catrin Stephen  
  Mrs Christine Hanks  
  Mr Chris Evans  
     
Addysg Gorfforol  Mr G. Bryn Williams   Pennaeth Adran
  Miss Llinos Williams Pennaeth Blwyddyn.7
  Mr Gwion Tudur Davies  
  Miss Llio M Jones  
  Mr Nathan Craig Swyddog Pel-droed cyswllt Caernarfon a’r Gymuned
  Mr Dafydd Roberts Swyddog Rygbi
     
Staff Ategol  Miss Michelle Lovell Rheolwr Busnes
  Mr Ian Edwards Rheolwr Systemau
  Mrs Joan Edwards Uwch Gymhorthydd Arolygu
  Mrs Gwen Williams Jones Uwch Gymhorthydd Arolygu
  Mr Iolo Williams Uwch Gymhorthydd Arolygu
  Mrs Menna Evans Swyddfa Gyffredinol /Presenoldeb
  Mrs Wena Jones Arholiadau ( SIMS)
  Miss Sharon Parry Cymhorthydd Gweinyddol UDRh
  Mrs Sioned Davenport Cymhorthydd Gweinyddol
  Miss Eleri Swyn Jones Swyddog Presenoldeb / Swyddfa Gyffredinol
  Mr Bryan Hughes Technegydd Labordy
  Mr Maldwyn Williams Gofalwr
  Mrs Pat Davies Prif Gogyddes
     
Cymorthyddion Cefnogi’r Dysgu Mrs Ceri Anwen Williams Mr Mark McCann
Mrs Rhian Wyn Griffiths Mr Dion Hughes
Mrs Iona Gwynedd Davies Miss Delyth Hughes
  Mrs Shan Nevina Jones Mrs Nicola Allen Jones
  Miss Sonja Parry Mrs Elen Wyn Jones
  Mrs Sara Thomas Miss Natalie Allsup
  Mrs Linda Hughes Miss Victoria Parry
  Mrs Rhian Thomas  
     
Grwpiau Cysylltiedig Mrs Nia Williams Nyrs Ysgol
  Mr Geriant Evans Swyddog Gyrfaoedd
  Mrs Angela Owen Swyddog Lles