Newyddion

Eisteddfod YSHO 2018

Eisteddfod YSHO 2018
Eisteddfod YSHO 2018
Eisteddfod YSHO 2018
Eisteddfod YSHO 2018
Eisteddfod YSHO 2018
Eisteddfod YSHO 2018
----------------------------------------------------------------------------------------

Ocsiwn Addewidion

Ocsiwn Addewidion

DEWCH YN LLU!

Ocsiwn Addewidion YSHO yn Y Meifiod, 04/10/18 am 7yh. £3 ar y dwrs yn cynnwys raffl, £1 i blant! Dewch i gefnogi!!

I weld eitemau'r ocsiwn - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------

Canlyniadau llwyddianus iawn

Sara Gruffydd
Eben Luff
Sian Roberts
Lleucu Bebb
Sara Gruffydd
A*, A*, A*, A
Eben Luff
A*, A, A, B
Sian Roberts
A*, B, B, B, C
Lleucu Bebb
A, B, C, C
Sara Gwyn
Tomos Roscoe
Malan Jones
Sara Gwyn
A, A, B, C
Tomos Roscoe
A, B, B, B, B
Malan Jones
A, B, B, D


Hefyd yn llwyddiannus, ond yn methu casglu ei chanlyniadau oedd Luned Williams – A, A, A, B

Mae’r holl ddisgyblion uchod wedi cael lle ar ei dewis cyntaf mewn prifysgolion, a dymunwn pob llwyddiant iddynt i’r dyfodol.

----------------------------------------------------------------------------------------

Llwyddiannau Tymor y Gwanwyn 2018

poster

Tîm pêl rwyd dan 14 yn ail yn nhwrnament Arfon, Samia Jones,Pencampwraig trawsgwlad Cymru dan 15 yn derbyn ei medal aur, mwynhau gwylio Everton v Leicester ... a mwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

----------------------------------------------------------------------------------------

Llwyddiant yn y gymhwyster Bagloriaeth Uwch

poster

Disgyblion Ysgol Syr Hugh Owen yn cael eu cydnabod yn genedlaethol am eu llwyddiant yn y gymhwyster Bagloriaeth Uwch. Llongyfarchiadau mawr i bawb!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

----------------------------------------------------------------------------------------

Nadolig Ysgol Syr Hugh Owen