Rhieni

Cliciwch ar y pennawd i ddarllen y gwybodaeth os gwelwch yn dda

 

llawlyfr Cliciwch yma i weld y Llawlyfr

 

Rhagfyr 2018

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gorffennaf 2018

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gorffennaf 2017

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gorffennaf 2016

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rhagfyr 2015

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ebrill 2015

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tachwedd 2014

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

 

21.12.18 Cylchlythyr Nadolig - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.12.18 System Diarian - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.12.18 Nodyn i atgoffa disgyblion ym mlwyddyn 11 - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.07.18 Cylchlythyr Y Pennaeth, Gorffennaf 2018 - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.03.18 Cylchlythyr Y Pennaeth, Pasg 2018 - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.18 Newyddlen YA Gwynedd - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.10.17 Cynyddu Pris Cinio Ysgol - cliciwch yma

logo estyn Gwefan Estyn - www.estyn.gov.uk

 

Deall arolygiadau mewn ysgolion: Canllaw ar gyfer rhieni a gofalwyr - cliciwch yma

 

clawr y llyfryn

Profion darllen a rhifedd yng Nghymru 2016

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant ym mlynyddoedd 2-9 - cliciwch yma

 

Canllawiau Arholiadau i Ddisgyblion a Rhieni

Tymor yr Haf 2018 - cliciwch yma

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

Cliciwch yma i weld y Calendr

Gwybodaeth i'w ddod yn fuan

Gwyliau Ysgol 2018 - 2019 - cliciwch yma

Sut i Hawlio Cinio am Ddim - cliciwch yma

Sut i Hawlio Grant Gwisg Ysgol - cliciwch yma

Gwybodaeth yn dod yn fuan

Gwybodaeth yn dod yn fuan