Croeso i Ysgol Syr Hugh Owen

Ysgol Uwchradd Sirol ar gyfer plant rhwng 11-18 mlwydd oed

Yma fe gewch amrywiaeth o wybodaeth a newyddion, yn ogystal â dod i wybod am yr hyn sydd yn digwydd yn allgyrsiol oddi fewn a thu allan i ffiniau yr adeilad. Gobeithiwn y cewch hwyl ar y pori trwy luniau, storiau a negeseuon.

Holiadur ar ddarpariaeth addyg ôl-16 yng Ngwynedd

I’w gwblhau erbyn 6/3/19 os gwelwch yn dda
Rhieni Bl 11 - cliciwch yma
Rhieni Bl 12 - cliciwch yma
------------------------------------------------

Llythyrau

21.12.18 Cylchlythyr Nadolig - cliciwch yma
21.12.18 System Diarian - cliciwch yma
21.12.18 Nodyn i atgoffa disgyblion ym mlwyddyn 11 - cliciwch yma
------------------------------------------------

Canllawiau Arholiadau i Ddisgyblion a Rhieni

Tymor yr Haf 2018 - cliciwch yma
------------------------------------------------

School Gateway

 
Gwnewch daliadau ar lein yn syth i’r ysgol drwy drosglwyddo banc, cardiau credyd neu debyd. - cliciwch yma School Gateway
------------------------------------------------
clawr llawlyfr

Seren Syr Hugh - Gorffennaf 2019

Newyddion y tymor - cliciwch yma

clawr llawlyfr

Seren Syr Hugh - Rhagfyr 2018

Newyddion y tymor - cliciwch yma

------------------------------------------------
clawr llawlyfr

Prosbectws Ysgol Syr Hugh Owen

Cliciwch yma i weld y Llawlyfr

------------------------------------------------