Croeso i Ysgol Syr Hugh Owen

Mae Ysgol Syr Hugh Owen yn ysgol ddwyieithog gyda phoblogaeth o 875 o ddisgyblion, 51 aelod o staff dysgu a 34 o staff cefnogol. Rydym yn gwasanaethu ein cymuned leol sy'n cynnwys tref Caernarfon a’r ardaloedd gweldig sydd o’i chwmpas.

Edrych am swydd newydd?

Mae eich dyfodol yn dysgu yn Ysgol Syr Hugh Owen yn dechrau yn fan hyn!