Nosweithiau Rhieni

Dyddiadau Nosweithiau Rhieni 2023-2024

Nosweithiau Rhieni
Blwyddyn 7 Nos Fawrth, 20fed Chwefror 2024
Blwyddyn 8 Nos Fawrth, 5ed o Ragfyr 2023
Blwyddyn 9 Nos Fawrth, 27ain o Chwefror 2024
Blwyddyn 10 Nos Fawrth, 9fed o Ebrill 2024
Blwyddyn 11 Nos Fawrth, 6ed o Chwefror 2024
Blwyddyn 12 Nos Fawrth, 30ain o Ionawr 2024
Blwyddyn 13 Nos Fawrth, 21ain o Dachwedd 2023

Parents Evening System

Eleni, byddwn yn treialu'r defnydd o 'Parents Evening System' i drefnu apwyntiadau rhieni gyda'r athrawon ar gyfer y Nosweithiau Rhieni.

Cliciwch ar y linc isod pan cewch neges i ddweud bod y system ar agor i'w defnyddio.

https://ysgolsyrhughowen.paren...