Gwisg Ysgol CA4

Blwyddyn 10 i Blwyddyn 11

  • Trowsus du plaen neu Sgert ddu plaen hyd at y penglin
  • Crys polo glas gyda bathodyn yr ysgol
  • Crys chwys glas gyda bathodyn yr ysgol
  • Côt glas tywyll neu ddu
  • Esgidiau du mewn steil synhwyrol