Pwy 'di Pwy

Tîm Arweinyddiaeth
Mr Clive Thomas Pennaeth yshopen@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Carol Anne Jones Dirprwy Bennaeth caj@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Kelly Morgan Dirprwy Bennaeth km@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Gareth Evans Pennaeth Cynorthwyol ge@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Dafydd Gwyn Pennaeth Cynorthwyol dg@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Siôn Wyn Jones Pennaeth Cynorthwyol swj@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Beti Rhys Roberts Pennaeth Cynorthwyol br@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Rebecca Ann Roberts Pennaeth Cynorthwyol rar@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Penaethiaid Blwyddyn
Miss Llinos Williams Pennaeth Blwyddyn 7 lmw@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Sioned Glyn Pennaeth Blwyddyn 8 a 9 sg@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Alun Ellis Pennaeth Blwyddyn 10 ac 11 ade@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Trystan Thomas Pennaeth y Chweched Dosbarth tt@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Arweinwyr Cyswllt
Mrs Rebecca Helene Ball Blwyddyn 7 rhb@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Ellen Jones Blwyddyn 8 ej@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Delyth Hughes Blwyddyn 9 deh@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Nia Medi Evans Blwyddyn 10 nme@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Elen Thomas Davies Blwyddyn 11 etd@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Elin Jones Blwyddyn 12 emj@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Trystan Thomas Blwyddyn 13 tt@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Arweinwyr Pwnc
Mrs Lisa Hagan Cymraeg
Mrs Sara Maynard Saesneg
Ms Delyth Buse Mathemateg
Dr Huw D. Williams Gwyddoniaeth
Mr Dylan Huw Jones Bioleg
Mr Trystan Thomas Cemeg
Mr Llion Francis Ffiseg
Mrs Sioned Glyn Celf
Mrs Beti Rhys Cerdd
Mrs Carys Jones Ffrangeg
Mrs Eira Thomas Daearyddiaeth
Mr Siôn Jones Hanes
Mr Gareth Evans Astudiaethau Crefyddol
Mr Bryn Williams Addysg Gorfforol
Mr Richard Farrer Technoleg Gwybodaeth CA3
Mr Duncan Jones Technoleg Gwybodaeth CA4
Miss Gwennan Owen Gwasanaethau
Mr Alun Ellis Seicoleg
Mr Ted Stephen Busnes
Mr Gwion Davies Bagloriaeth Cymru CA4
Mrs Carys Jones Bagloriaeth Cymru CA5
Cyd-lynwyr
Mrs Lora C. Stephen Anghenion Dysgu Ychwanegol a Gyrfaoedd @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Mererid Llwyd Cymhwysedd Digidol @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Athrawon
Miss Enfys Roberts Cymraeg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Sian M Jones Cymraeg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Gwenda Wareham Saesneg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Lindsay Shan Marchant Saesneg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Jennifer Jones Saesneg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Ceri James Evans Saesneg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Elin Mair Jones Saesneg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Ian Hughes Mathemateg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Lisa Maxwell Morris Mathemateg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Rebecca Lois Roberts Mathemateg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Ffion Lloyd Jones Mathemateg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Elen Thomas Davies Gwyddoniaeth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Anwen Puw Gwyddoniaeth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Emma Le Bon Thomas Gwyddoniaeth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Ellen Jones Technoleg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Caryl Edwards Technoleg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Sion Illtud Owen Hanes @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Rebecca Ball Dyniaethau @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Karen Roberts Celf @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Ceri Griffith Celf @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Delyth Eluned Hughes Cerdd @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Llinos Mair Williams Addysg Gorfforol @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Gwion Davies Addysg Gorfforol @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Llio Meleri Jones Addysg Gorfforol @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Ms Christine Hanks Sgiliau Gwaith @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Ategol
Mrs Marian Williams Cymhorthydd Personol i’r Pennaeth a Chlerc y Llywodraethwyr @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Sioned Davenport Derbynydd @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Ms Michelle Lovell Rheolwr Data ac Arholiadau @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Jessica Jones Swyddog Gweinyddol Blwyddyn 7 a Chynhwysiad @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Menna Evans Swyddog Gweinyddol @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Eleri Swyn Jones Swyddog Gweinyddol CA4 @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Sharon L. Parry Swyddog Gweinyddol @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Rhodri Humphreys-Jones Technegydd Technoleg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Ian Edwards Technegydd Technoleg Gwybodaeth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Maldwyn Williams Gofalwr @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Joan Edwards Goruchwyliwr Cyflenwi @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Iolo Williams Goruchwyliwr Cyflenwi @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Nathan Craig Swyddog Pêl-droed @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Dafydd Roberts Swyddog Rygbi @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Angela Owen Swyddog Lles Addysg @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Nia Williams Nyrs Ysgol @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Cefnogi
Mrs Ceri Williams Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Rhian Griffiths Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Iona Davies Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Sara Thomas Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Mark McCann Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Ms Shan Nevina Jones Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Linda Hughes Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Nicole Allen-Jones Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Delyth Hughes Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Elen Jones Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Erica Jones Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Victoria Parry Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Miss Sonia Parry Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mrs Rhian Thomas Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Mr Dion Hughes Cymhorthydd Dosbarth @syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Llywodraethwyr
Clive Thomas Pennaeth ---
Alan Parry AALl 31/08/2022
Ann Hopcyn AALl 31/08/2023
Cyng. Cai Larsen AALl 31/08/2021
Glyn Owen MBE AALl 31/08/2023
Cyng. Ioan Thomas AALl 31/08/2021
Dafydd Morris Cadeirydd a Iechyd a Diogelwch Cymunedol 31/08/2023
Rhian Mair Is-Gadeirydd ac Amddiffyn Plant Cymunedol 31/08/2023
Cymunedol 31/08/2024
Sian Peris Owen Cymunedol 31/08/2022
Mererid Mair Williams Cydraddoldeb Cymunedol 31/08/2023
Meleri Griffiths Rhieni 31/08/2022
Rowena Hughes-Jones Rhieni 31/08/2023
Sharon Roberts Rhieni 31/08/2023
John Rhys Owen Rhieni 31/08/2023
Elin Gwilym Rhieni 31/08/2022
Bethan Mair Williams Anghenion Dysgu Ychwanegol Rhieni 31/08/2021
Gwion T Davies Athrawon 31/08/2022
Elin Jones Athrawon 31/08/2021
Joan Edwards Staff Ategol 31/08/2022
Disgyblion
Disgyblion