Dyddiadau Pwysig 2022-2023

Tymor 1

Medi

01/09/2022 HMS Ysgol - Dim ysgol i ddisgyblion

02/09/2022 HMS Ysgol - Dim ysgol i ddisgyblion

05/09/2022 Ysgol yn Agor i ddisgyblion

14/09/2022 Noson Wybodaeth Bl.12

20/09/2022 Tynnu lluniau disgyblion unigol Bl.7 i Bl.13

21/09/2022 Noson Wybodaeth Bl.13

28/09/2022 Noson Wybodaeth Bl.11

Hydref

04/10/2022 Noson Wybodaeth Bl.7

10/10/2022 HMS Ysgol - Dim ysgol i ddisgyblion

12/10/2022 Noson Wybodaeth Bl.10

19/10/2022 Noson Wybodaeth Bl.9

26/10/2022 Noson Wybodaeth Bl.8

29/10/2022 Gwyliau Hanner Tymor yn cychwyn

Tachwedd

07/11/2022 Ysgol yn ail agor i ddisgybion

15/11/2022 Noson Rhieni Bl.13

18/11/2022 Diwrnod Plant Mewn Angen

Rhagfyr

06/12/2022 Noson Rhieni Bl.8

13/12/2022-16/12/2022 Sioe Gerdd 'Herspre'

22/12/2022 Ras hwyl Sion Corn

23/12/2022 Gwyliau Nadolig yn cychwyn

Tymor 2

Ionawr

09/01/2023 Ysgol yn ail agor i ddisgyblion

17/01/2023 Noson Rhieni Bl.12

Chwefror

07/02/2023 Noson Rhieni Bl.11

14/02/2023 Noson Rhieni Bl.7

16/02/2023 Noson dewisidadau TGAU ar gyfer disgyblion a rhieni Bl.9

20/02/2023 Gwyliau Hanner Tymor

27/02/2023 HMS Ysgol - dim ysgol i ddisgyblion

28/02/2023 Ysgol yn ail agor i ddisgyblion

28/02/2023 Noson Rhieni Bl.9

Mawrth

23/03/2023 Noson agored Lefel A i ddisgyblion a rhieni Bl.11

28/03/2023 Noson Rhieni Bl.10

Ebrill

03/04/2023 Gwyliau'r Pasg yn cychwyn

Tymor 3

Ebrill

17/04/2023 Ysgol yn ail agor i ddisgyblion

Mai

01/05/2023 Gwyl Fai - Dim ysgol i ddisgyblion

29/05/2023 Gwyliau Hanner Tymor yn cychwyn

Mehefin

05/06/2023 Ysgol yn ail agor i ddisgyblion

27/06/2023 Noson BBQ Blwyddyn 6

28/06/2023 Ymweliad Blwyddyn 6 - Diwrnod 1

29/06/2023 Ymweliad Blwyddyn 6 - Diwrnod 2

30/06/2023 Ymweliad Blwyddyn 6 - Diwrnod 3

Gorffennaf

03/07/2023 Wythnos gweithgareddau yn cychwyn (blynyddoedd 7-9)

03/07/2023 Wythnos Profiad Gwaith Bl.10 yn cychwyn

03/07/2023 Wythnos Profiad Gwaith Bl.12 yn cychwyn

18/07/2023 Taith Alton Towers

20/07/2023 Gwyliau'r Haf yn cychwyn

Awst

??/08/2023 Canlyniadau Lefel A

??/08/2023 Canlyniadau TGAU

Blwyddyn Academaidd 2023-2024

Tymor 1

Medi

.