Dyddiadau Pwysig

Tymor 1

Medi

02/09/2019 HMS Ysgol - Dim ysgol i ddisgyblion

03/09/2019 HMS Ysgol - Dim ysgol i ddisgyblion

04/09/2019 Ysgol yn Agor i ddisgyblion

23/09/2019 Tynnu lluniau disgyblion unigol Bl.7 i Bl.13

24/09/2019 Noson rhieni Bl.13

30/09/2019 HMS Gwynedd - Dim ysgol i ddisgyblion

Hydref

15/10/2019 Noson rhieni Bl.11

22/10/2019 Noson agored i ddisgyblion a rhieni Bl.5 a 6

28/10/2019 Gwyliau Hanner Tymor

Tachwedd

04/11/2019 Ysgol yn ail agor i ddisgybion

04/11/2019 Cyfnod ail-sefyll arholiadau TGAU yn cychwyn

13/11/2019 Cyfnod ail-sefyll arholiadau TGAU yn gorffen

15/11/2019 Diwrnod Plant Mewn Angen

19/11/2019 Noson wybodaeth i rieni Bl.7

22/11/2019 HMS Gwynedd - Dim ysgol i ddisgyblion

26/11/2019 Gweithdy adolygu i ddisgyblion Bl.11

Rhagfyr

03/12/2019 Cyngerdd Nadolig

16/12/2019 Arholiadau ffug Bl.11 a Bl.13 yn cychwyn

20/12/2019 Arholiadau ffug Bl.11 a Bl.13 yn gorffen

23/12/2019 Gwyliau Nadolig

Tymor 2

Ionawr

06/01/2020 Ysgol yn agor i ddisgyblion

07/01/2020 Arholiadau TGAU yn cychwyn

10/01/2020 Arholiadau TGAU yn gorffen

13/01/2020 Arholiadau ffug Bl.12 yn cychwyn

17/01/2020 Arholiadau ffug Bl.12 yn gorffen

21/01/2020 Noson rhieni Bl.12

28/01/2020 Gweithdy adolygu i ddisgyblion Bl.10

Chwefror

06/02/2020 Noson dewisidadau TGAU ar gyfer disgyblion a rhieni Bl.9

11/02/2020 Noson rhieni Bl.9

17/02/2020 Gwyliau Hanner Tymor

24/02/2020 HMS - Dim ysgol i ddisgyblion

25/02/2020 Ysgol yn ail agor i ddisgyblion

25/02/2020 Noson dewisidadau TGAU ar gyfer disgyblion a rhieni Bl.9

Mawrth

02/03/2020 Arholiadau ffug Bl.10 yn cychwyn

06/03/2020 Arholiadau ffug Bl.10 yn gorffen

10/03/2020 Noson rhieni Bl.10

16/03/2020 Noson agored Lefel A i ddisgyblion a rhieni Bl.11

31/03/2020 Noson rhieni Bl.8

Ebrill

06/04/2020 Gwyliau'r Pasg

Tymor 3

Ebrill

20/04/2020 Ysgol yn ail agor i ddisgyblion

21/04/2020 Noson rhieni Bl.7

Mai

05/05/2020 Arholiadau TGAU a Lefel A yn cychwyn

08/05/2020 Gwyl Fai - Dim ysgol i ddisgyblion

25/05/2020 Gwyliau Hanner Tymor

Mehefin

01/06/2020 Ysgol yn ail agor i ddisgyblion

24/06/2020 Arholiadau TGAU a Lefel A yn gorffen

Gorffennaf

06/07/2020 Wythnos Profiad Gwaith Bl.10 a Bl.12 yn cychwyn

06/07/2020 Wythnos gweithgareddau ar gyfer Bl.7, 8 a 9

13/07/2020 Sioe Gerdd

20/07/2020 Gwyliau'r Haf

Awst

13/08/2020 Canlyniadau Lefel A

20/08/2020 Canlyniadau TGAU

Blwyddyn Academaidd 2020-2021

Tymor 1

Medi

.