Dalgylch yr Ysgol

Dalgylch YSHO

Mae'r ysgol yn derbyn disgyblion o 11 oed o'r Ysgolion Cynradd dalgylch lle mae gennym berthynas weithio agos iawn a Rhaglen Drosglwyddo ragorol.

Ysgolion Cynradd y Dalgylch

Ysgol Bontnewydd

www.ysgolbontnewydd.org

Bontnewydd

Caernarfon

LL55 2UF

(01286) 673880

@YsgolBontnewydd

Ysgol y Felinheli

https://ysgolyfelinheli.org

Wern

Y Felinheli

LL56 4TZ

(01248) 670748

@ysgolfelin

Ysgol Felinwnda

http://ysgolfelinwnda.cymru

Llanwnda

Caernarfon

Gwynedd

LL54 5UG

(01286) 830017

@YFelinwnda

Ysgol y Gelli

https://www.ysgolygelli.org/

Ffordd Bethel

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1DU

(01286) 674847

Ysgol yr Hendre

ysgolyrhendre.cymru/

Ffordd Eryri

Hendre

Caernarfon

LL55 2LY

(01286) 674332

Ysgol Llandwrog

Llandwrog

Caernarfon

Gwynedd

LL54 5ST

(01286) 830223

@LYsgol

Ysgol Gynradd Maesincla

ysgolmaesincla.org/

Maesincla

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1DF

(01286) 673787

Ysgol Gynradd Rhosgadfan

ysgolgynraddrhosgadfan.co.uk/

Rhosgadfan

Caernarfon

LL54 7EU

(01286) 830160

Ysgol Rhostryfan

Rhostryfan

Caernarfon

Gwynedd

LL54 7LR

(01286) 830727

Ysgol Santes Helen

santeshelen.org/

Twtil

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1PF

01286 674856

Tu Allan i'r Dalgylch

Derbyniwn hefyd ddisgyblion o du allan i'r dalgylch os na fydd y niferoedd yn fwy na'r terfyn derbyn.