Bathodyn yr Ysgol

Ysgol Syr Hugh Owen Hen Logo

Yr uchod ydi'r bathodyn ysgol sydd yn gorfod bod yn bresennol ar y wisg ysgol.